Ons aanbod
Ons aanbod
Ons aanbod

Ons aanbod

Ons aanbod

Basisondersteuning

Vanuit een veilige schoolomgeving houden we rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. De verschillende onderwijsbehoeften worden door de leerkrachten in kaart gebracht en beschreven.

Meer- en hoogbegaafdheid

Als begaafdheidsprofielschool besteden we aandacht aan kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Al tijdens het intakegesprek zijn we alert op signalen die wijzen op (hoog)begaafdheid. Tijdens de schoolcarrière van een kind blijven we dit nauwlettend volgen om kinderen goed te begeleiden en het juiste arrangement te bieden.

Praktisch leren

Er zijn kinderen voor wie de aangeboden leerstof te abstract is. Ze kunnen er geen betekenis aan geven. Deze kinderen zijn minder theoretisch ingesteld en leren beter door ‘te doen’. Wij willen deze groep kinderen op een andere manier laten leren, zodat ze weer meer plezier in het leren en ook meer zelfvertrouwen krijgen.