Hoe gaan we met elkaar om
Hoe gaan we met elkaar om
Hoe gaan we met elkaar om

Hoe gaan we met elkaar om

Hoe gaan we met elkaar om
Hoe gaan we met elkaar om

De school is van ons samen: ouders, kinderen en leerkrachten. De sfeer op school moet vriendelijk en veilig zijn, voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten.

Hoe gaan we met elkaar om

Naast leren hebben we daarom veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar.

Hoe gaan we met elkaar om

We leren kinderen hun gevoelens te uiten en begrip te hebben voor andere opvattingen. Hiervoor maken we gebruik van heldere gedragsregels.