Nieuwe ouders
Nieuwe ouders
Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Nieuwe ouders
100%
min
125%

U kunt uw kind aanmelden als het drie jaar is geworden. Daarvoor organiseren we een aantal dagen tijdens het schooljaar waarop dit kan. Wilt u een afspraak maken voor een van deze dagen dan neemt u contact op met onze administratief medewerker Ceciel Maas. Zij is gedurende alle ochtenden telefonisch te bereiken op 0314-681330 of per email via c.maas@pro8.nu.

Misschien volgt uw kind al onderwijs op een andere school en wilt u uw kind gedurende het schooljaar bij ons aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de directeur Jolande Bisseling voor nadere informatie en een kennismaking. Zij is van maandag t/m vrijdag te bereiken via 0314-681330 of via de mail: j.bisseling@pro8.nu.

Na de aanmelding volgt, ongeveer twee maanden voordat uw kind daadwerkelijk vier jaar wordt, een kennismaking met de leerkracht van uw kind. In dat gesprek wordt informatie uitgewisseld (denk aan overdrachtsformulieren van de peuterspeelzaal of de kinderopvang) en een intakeformulier besproken. Uw kind zal kennismaken met de leerkracht en samen met u de klas bekijken.