Groepsouders
Groepsouders
Groepsouders

Groepsouders

Groepsouders
100%
min
400%

De groepsouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht en de activiteitencommissie.
De groepsouder, zou bijvoorbeeld op verzoek van de leerkracht kunnen assisteren bij de (organisatie van) activiteiten van de klas. Maar assisteert ook bij activiteiten die georganiseerd worden door de activiteitencommissie. De groepsouder is de schakel tussen de leerkracht/AC en de ouders/verzorgers van de kinderen. Wij hopen hiermee dat de groepsouder de leerkracht kan ondersteunen en dat tegelijkertijd de ouderbetrokkenheid op school verhoogd wordt.