Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) speelt een belangrijke rol in de manier waarop wij functioneren. Ze houdt zich bezig met het beoordelen (toetsen) van allerlei beleidszaken die binnen onze school spelen, zoals het borgen van de kwaliteit van onderwijs en de zorg voor de kinderen, het aantal groepen binnen de school of het vaststellen van vakantieperiodes. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden tussen de ouder- en personeelsgeleding van de MR gescheiden.

De MR bestaat uit drie ouders/verzorgers en drie personeelsleden. De bezetting wisselt volgens vast protocol. Elk MR-lid heeft zitting voor de duur van drie jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid zich opnieuw verkiesbaar te stellen. In het MR-statuut is een gewogen zetel opgenomen voor Nieuw-Wehl. Dit betekent dat tenminste één persoon van de oudergeleding van de MR uit Nieuw-Wehl afkomstig is. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid van kandidaten uit Nieuw-Wehl. De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes weken.

Ouders/verzorgers kunnen zich via de e-mail op elk moment van het jaar aanmelden als kandidaat.
Ze kunnen dan mailen met: MR Timpaan.

Voor vragen over beleid, kwaliteit van het onderwijs of de zorg voor de kinderen kunnen ouders bij één van de MR-leden terecht, of mailen naar bovenstaand mailadres.

Deze leden vormen samen de MR:

Personeelsgeleding:

  • Evelyn Volman (derde termijn loopt af in augustus 2024)
  • Anneke Lukassen (tweede termijn loopt af in maart 2025)
  • José Broekhof (eerste termijn loop af in augustus 2025)

Oudergeleding:

  • Shaen Hazenbrink (eerste termijn loopt af in juli 2025)
  • Sandra Stuijt-Lageschaar (tweede termijn loopt af in augustus 2024)
  • Anna Schenning-Stawicka (tweede termijn loopt af in oktober 2025)

Evelyn Volman is voorzitter van de MR.
Namens Het Timpaan zijn Peter Schrauwen en Sandra Stuijt-Lageschaar lid van de GMR van PRO8.