Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) speelt een belangrijke rol in de manier waarop wij functioneren. Ze houdt zich bezig met het beoordelen (toetsen) van allerlei beleidszaken die binnen een school spelen zoals het borgen van de kwaliteit van onderwijs en de zorg voor de kinderen, het aantal groepen binnen de school of het vaststellen van vakantieperiodes. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden tussen de ouder- en de personeelsgeleding van de MR gescheiden.

De MR bestaat uit vier ouders/verzorgers en vier personeelsleden. De bezetting wisselt volgens vast protocol. Elk MR-lid heeft zitting voor de duur van drie jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid zich opnieuw verkiesbaar te stellen. In het MR-statuut is een gewogen zetel opgenomen voor Nieuw-Wehl. Dit betekent dat tenminste één persoon van de oudergeleding van de MR uit Nieuw-Wehl afkomstig is. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid van kandidaten uit Nieuw-Wehl. De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes weken.

De MR heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden vastgesteld. Elk MR-lid heeft een eigen aandachtsgebied waarbij taken naar evenwichtigheid verdeeld zijn. Ouders/verzorgers kunnen zich op elk moment van het jaar bij de secretaris aanmelden als kandidaat.

Deze leden vormen samen de MR:

Personeelsgeleding:

  • Peter Schrauwen (tweede termijn loopt af in augustus 2022)
  • Evelyn Volman (derde termijn loopt af in augustus 2024)
  • Anneke Lukassen (tweede termijn loopt af in maart 2025)

Oudergeleding:

  • Ilse Schennink (derde termijn loopt af in augustus 2022)
  • Esther van Elk (derde termijn loopt af in augustus 2023)
  • Sandra Stuijt-Lageschaar (tweede termijn loopt af in augustus 2024)
  • Ania Stawicka-Schennink (eerste termijn loopt af in oktober 2022)

Peter Schrauwen en Sandra Stuijt-Lageschaar zijn tevens lid van de GMR van PRO8.