Visie op onderwijs
Visie op onderwijs
Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Visie op onderwijs
100%
min
125%

"Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek!"

  • werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar in opvang, ontwikkeling en onderwijs;
  • het bieden van een veilig schoolklimaat waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en de kans krijgt om nieuwe talenten te ontdekken en te ontplooien;
  • zorgdragen voor een passend aanbod voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, zodat alle kinderen onderwijs zo nabij mogelijk kunnen volgen;
  • samenwerken met organisaties in de nabije omgeving die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze kinderen;
  • het bieden van eigentijds onderwijs waarbij vaardigheden van de kinderen ontwikkeld worden die nodig zijn in de 21ste eeuw;
  • kinderen uitdagen om ondernemend, betrokken en nieuwsgierig te zijn bij hun leerproces;
  • school en ouders delen informatie in het belang van het kind en zoeken samen naar nieuwe informatie om het kind verder te begeleiding in de ontwikkeling, opvoeding en het onderwijs.