Ziekmelding en verlof
Ziekmelding en verlof
Ziekmelding en verlof

Ziekmelding en verlof

Een verzoek moet zo vroeg mogelijk (zeker 10 dagen van tevoren) schriftelijk bij de directie van de school worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor bij de administratie formulieren beschikbaar. Als het om een verzoek voor extra vakantieverlof gaat, moet dit minimaal een maand van tevoren gebeuren. (Boek uw vakantie niet zolang u niet zeker weet of u toestemming heeft, ook niet als een soort geschenk van derden) Een verzoek om verlof ten gevolge van belangrijke omstandigheden moet indien mogelijk vergezeld gaan van bijvoorbeeld een huwelijksaankondiging.De directeur beslist op verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Hierbij bekijkt zij of het verzoek voldoet aan bovenstaande regels. Als het om meer schooldagen in een schooljaar gaat, wordt het verzoek ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar in Doetinchem. Het besluit van de school of leerplichtambtenaar wordt schriftelijk doorgegeven.Als u zonder toestemming uw kind toch thuis houdt of zonder bericht eerder op vakantie gaat, zijn wij verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er procesverbaal tegen u opgemaakt wordt op grond waarvan de rechtbank u een straf (b.v. een boete) kan opleggen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Doetinchem.