Sociale ontwikkeling en veiligheid
Sociale ontwikkeling en veiligheid
Sociale ontwikkeling en veiligheid

Sociale ontwikkeling en veiligheid

Sociale ontwikkeling en veiligheid
Sociale ontwikkeling en veiligheid
Sociale ontwikkeling en veiligheidPestprotocol

Op Het Timpaan beschikken we over een pestprotocol. We maken o.a. gebruik van de No-Blame aanpak om pestgedrag bewust tegen te gaan en om situaties rond pesten op te lossen.

Lees verder

Sociale vaardigheidstraining

We vinden het van belang om naast de ontwikkeling van het leren, extra aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle kinderen uit de groepen 5 en 7 krijgen daarom onder schooltijd een sociale vaardigheidstraining.

Lees verder

KIES

Eén keer per jaar is er een specifiek aanbod voor kinderen die in hun thuissituatie een echtscheiding hebben meegemaakt of in een dergelijke situatie verkeren.

Lees verder
Sociale ontwikkeling en veiligheid