Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

1-2d

Welkom op de groepspagina van groep 1-2d!

Juf Diny is er op maandag en dinsdag.
Juf Astrid Wolters is er op donderdag en vrijdag.
Op woensdag zijn juf Astrid Wolters en juf Diny er om beurten.
Groepsouders in groep 1-2d zijn Hanneke Holwerda en Sandra Stuijt.
Op woensdag beginnen we met gym.
De kinderen kunnen gebracht worden in de sporthal. Vanwege Corona gelieve niet mee naar binnen te gaan.
Op vrijdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
In de kleutergroepen wordt gespeeld en gewerkt in de hoeken, aan tafels, op matten en op het schoolplein. Ook vinden activiteiten plaats in de kring. Veel van deze activiteiten gebeuren in een kleine kring, waaraan steeds een andere groep kinderen deelneemt. In deze “kleine kring” krijgen kinderen instructie aangeboden passend bij het niveau van de leerling. Het kan zijn dat een jonger kind aansluit bij een kleine kring waaraan voornamelijk oudere kinderen deelnemen en omgekeerd. De meer creatieve en sociale activiteiten vinden plaats in de “grote kring”. Hierbij moet u denken aan muziek, voorlezen, dans, drama enz.

Bij de startende kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan; er is veel regelmaat. De kinderen leren al spelend. Naast de vele spelactiviteiten krijgen de kleuters opdrachten. Bij deze opdrachten hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De opdrachten passen we aan het niveau van de kleuters aan. Daarnaast bieden we speelse activiteiten aan die verwijzen naar lezen, taal, schrijven en rekenen, zodat kinderen daarin interesse krijgen en nieuwsgierig worden.
 
Het oudere kind krijgt meer opdrachten (weektaken) en begeleiden we verder in de ontwikkeling naar lezen, schrijven en rekenen. Hierbij moet u vooral denken aan voorbereidende activiteiten voor groep 3.

We starten in de kleutergroep met coöperatief leren. Dit is duo- of groepswerk waarbij kinderen samenwerken en -leren. Ze zijn van elkaar afhankelijk om een goed resultaat te behalen.
 
Het bewegen van de kinderen vinden we van groot belang. Tijdens bewegingslessen en op het schoolplein organiseren we een aanbod waarbij kinderen gestimuleerd worden veel ervaringen op te doen. In de klassen zijn materialen en activiteiten die hierin voorzien. Kinderen die moeite hebben met de penhantering krijgen andere activiteiten aangeboden naast kleuren met een potlood. Daarnaast gebruiken we verschillende schrijfmaterialen om de penhantering bij deze kinderen verder te ontwikkelen.
Powered by BasisOnline