Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Peuterspelgroep

Oudercommissie

De oudercommissie van Ester Gelsing Kinderopvang heeft als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet de oudercommissie door mee te denken en te adviseren over het beleid en kwaliteit van de opvang. Enerzijds kan dit via het gevraagd of ongevraagd adviesrecht zoals dat in de wet kinderopvang is vastgelegd. Anderzijds is de oudercommissie een klankbord voor Ester Gelsing Kinderopvang over allerhande zaken. De oudercommissie wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren.
Powered by BasisOnline