Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Kinderopvang

Dagindeling

Naast een gevoel van geborgenheid, hebben kinderen behoefte aan structuur en duidelijkheid. Dit biedt kinderen houvast, voorspelbaarheid, rust en regelmaat.
We hanteren daarom een dagindeling waarin eten, drinken, slapen en verschonen op vaste tijden terug komen. Buiten deze vaste momenten is er veel ruimte om te spelen of mee te doen aan allerlei activiteiten (zingen, dansen, knutselen etc.). Vanzelfsprekend houden we, in overleg met u als ouder, rekening met de individuele behoeften van uw kind. De dagindeling wordt besproken tijdens het intakegesprek en is beschreven in het pedagogisch werkplan van de locatie die u kunt inzien op de groep.
Powered by BasisOnline