Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

BSO

vakantieopvang

Vakantieopvang biedt ons een scala van mogelijkheden, om leuke activiteiten met de kinderen te ondernemen, omdat we meer tijd gezamenlijk hebben. Tijdens de vakanties is de opvang geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur en kunnen ouders een hele of halve dag afnemen. Een halve dag is van 7.30 tot 12.45 uur (verlenging tot 14.00 uur mogelijk), of van 12.45 tot 18.00 uur. Het brengen en ophalen van uw kind kan tussen 12.30 en 13.00 uur.

Vakantie opvang

Een contract voor naschoolse opvang wordt opgemaakt exclusief vakantie opvang! Wij hanteren geen minimum afname binnen de vakantieopvang. Ook bent u niet verplicht de gebruikelijke opvangdagen af te nemen. Komt uw kind normaal bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag, kan het in de vakantie ook minder vaak, vaker of op een andere dag komen. U bent vrij om uw dagen in te plannen. Tot uiterlijk vier weken voordat een vakantie begint kunt u vakantie opvang aanvragen via het ouderportaal van kovnet.nl.  Meldt u uw kind nadien af, worden de kosten wel in rekening gebracht. Deze manier van flexibele afname werkt voor ouders heel prettig, u hoeft geen jaar van te voren de opvang vast te leggen.

Uurtarief € 7,92

Powered by BasisOnline