Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Sociale vaardigheidstraining

Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 7 maken krijgen onder schooltijd een sociale vaardigheidstrainingen.
In deze trainingen zullen er oefeningen worden gedaan ten aanzien van vaardigheden als opkomen voor jezelf, omgaan met kritiek, weerstand bieden, keuzes maken, jezelf leren kennen etc. Hierbij zal de aanpak voor de verschillende leeftijden worden aangepast.

De trainingen zullen worden verzorgd door onze gedragsspecialist en intern begeleider Debby van den Beld. We hebben er als school voor gekozen om deze training aan te bieden aangezien leerkrachten en schoolverpleegkundige aangeven dat er behoefte aan is. Daarnaast vinden we het als school van belang om naast de ontwikkeling van het leren ook extra aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Powered by BasisOnline