Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Het Onderwijs

Leren komt het best tot zijn recht binnen een zinvolle en betekenisvolle context. Daarom gaan we uit van twee principes: training en beleving.

Trainen is het aanleren van strategieën en kennis. Dit gebeurt o.a. door herhaling. Op Het Timpaan trainen we taal, spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen. Bij het trainen van strategieën en vaardigheden neemt de leerkracht de tijd om kinderen gedurende een periode te leren hoe het kan of moet. Korte duidelijke instructie- en oefenlessen.

Zonder het toepassen van de aangeleerde vaardigheden in een zinvolle en betekenisvolle context is een trainingsprogramma leeg en te weinig gericht op zingeving en beleving. Het toepassen van de getrainde vaardigheden vindt plaats binnen thema's. Deze thema's zijn concreet en compact. In de groepen 1 en 2 betekent dit dat kinderen de wereld leren grijpen en begrijpen door vanuit thema's te werken aan vaardigheden. In de groepen 3 en 4 brengen we betekenis in de leerstof aan door thema's vanuit de taalmethode uit te werken. In de groepen 5 t/m 8 worden de thema's vanuit de wereldverkenning gebruikt. Bij het toepassen van vaardigheden houden leerkrachten op Het Timpaan rekening met de verschillende talenten van kinderen. Niet iedereen leert op eenzelfde wijze.

Powered by BasisOnline