Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Toezichthouder

Op Het Timpaan wordt gewerkt met het Raad van Toezichtmodel.
De Raad van toezicht (Rvt) is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de bestuurder en hem adviseert en ondersteunt. De Rvt is een orgaan op afstand van de school, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de school speelt.
De Rvt ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De Rvt kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico's. Ook controleert de Rvt of de wetten en regels nageleefd worden. Verder let de Rvt op de integriteit van de bestuurder en de identiteit van de school. De Rvt houdt ook in de gaten of de school doelmatig en efficiënt werkt.
Leden van de Raad van toezicht:

Voorzitter: Angela Middelveld

Overige leden:
Martine Meijnen
Collin Broekhuis
Peter Hermans
Eric Peters

Bestuurder: Wout Derksen


Jaarverslag 2019

Toezichtkader.pdf
Powered by BasisOnline