Pestprotocol
Pestprotocol
Pestprotocol

Pestprotocol

Pestprotocol
Pestprotocol

No-Blame aanpak

De No-Blame aanpak is niet alleen een effectieve methode om pestincidenten aan te pakken, maar leidt er bovendien toe dat de sfeer en het sociale klimaat in de klas en op het schoolplein positief wordt beïnvloed. Pesten is een groepsprobleem, de groep moet in actie komen. De No-Blame aanpak is een oplossingsgerichte groepsgewijze aanpak tegen pesten. De stappen zijn als volgt; in eerste instantie wordt het gepeste kind apart genomen en de problemen besproken. Vervolgens wordt er rond het gepeste kind een groepje kinderen geformeerd dat een steungroep vormt en gaat helpen; ten slotte volgt na een week of twee een evaluatie of er voor het gepeste kind wat veranderd is. Vanaf groep 4 worden halfjaarlijks enquêtes afgenomen bij de kinderen om te volgen of er kinderen zijn die gepest worden en voor deze aanpak in aanmerking komen.