Groep 7
Groep 7
Groep 7

Groep 7

Groep 7
100%
min
125%

Het rekenen in groep 7 wordt uitgebreid met o.a. verhoudingen en procenten.

Kinderen in groep 7 en 8 nemen om het jaar deel aan het verkeersexamen. Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Aan het eind van groep 7 ontvangen de kinderen in groep 7 een richtinggevend advies voor de middelbare school van hun juf en/of meester.