Groep 5
Groep 5
Groep 5

Groep 5

Groep 5
100%
min
125%

In groep 5 starten we met een methode voor wereldoriëntatie. Binnen verschillende thema’s binnen vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs wordt kennisoverdracht afgewisseld met onderzoekend en ontdekkend leren.

Het rekenen wordt geleidelijk moeilijker. De getallen worden groter en er wordt aangeleerd om cijferend te werken. Digitaal klokkijken wordt toegevoegd. De tafels 1 t/m 10 moeten halverwege groep 5 worden beheerst.

Vanaf groep 5 werken de kinderen zelfstandig en klassikaal aan Engels. Tijdens het zelfstandig werken, zijn de opdrachten aangepast aan het taalniveau van het kind.

Daarnaast starten de kinderen met de voorbereiding van “werken aan werkstukken”. Verschillende studievaardigheden worden aangeleerd zodat kinderen weten hoe ze informatie moeten verzamelen en verwerken.

Muziekonderwijs wordt ook in groep 5 gegeven door de docent van de muziekschool. Kinderen gaan verder met Muziekstart.