Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2

Groep 1-2

Groep 1-2
100%
min
125%

We werken niet vanuit vaste methodes maar proberen kinderen in hun ontwikkeling te volgen, stimuleren en activeren. De kinderen wordt geleerd om zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee bezig te zijn. We doen dit via een planbord. Hierop staan de activiteiten en weektaken waaruit een kind mag kiezen. Er worden thema‛s aangeboden waarin alle vakgebieden verweven zitten. Kinderen in de groepen 1-2 leren vooral door middel van spel. In de lokalen en op het leerplein zijn er speel- en themahoeken ingericht waar de kinderen samenwerkend en spelend kunnen leren en ontdekken. Daarnaast nodigt de leerkracht het kind regelmatig uit om mee te doen met een doelgerichte activiteit in de kleine of de grote kring. De volgende vakgebieden worden er bij de kleuters aangeboden: rekenen, taal, muziek, dans/drama, natuur, beeldende vorming, sociaal emotionele ontwikkeling en beweging (gym en buitenspel).