Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

BSO

Flexibele opvang

Onder Flexibele opvang verstaan we opvang voor kinderen waarvan de ouders wisselende werktijden hebben.
Voor deze opvangsoort hebben we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De opvang dient één maand van tevoren aangevraagd te worden via de ouderlogin, met een minimale afname van 1 dagdeel per week. Indien we uw aanvraag hebben geaccepteerd is de opvang definitief. Bij eventuele afmelding nadien, loopt de betaling door.
Uurtarief voor de flexibele opvang is € 9,06
Powered by BasisOnline