Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

7b

Welkom op de groepspagina van groep 7b!

Groepsouders in groep 7b zijn Ellen de Vrught en Marlyn Cooymans.
Juf Rusmira is er op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Agnes is er op vrijdag.
Op donderdag zijn juf Rusmira en juf Agnes er om beurten.
Op woensdag en vrijdag hebben we gym.
Op woensdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
Het onderwijs in de Engelse taal starten we in groep 7. 

Het rekenen wordt uitgebreid met verhoudingen en procenten.

De groepen 7 nemen deel aan het verkeersexamen. 
Bij combinatiegroepen nemen we dit examen eens in de 2 jaar af. 
Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, beide in de maand april.
Powered by BasisOnline