Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

7b

Welkom op de groepspagina van groep 7b!

Juf Daniëlle is er op maandag.
Juf Rusmira is er op woensdag, donderdag en vrijdag.
Op dinsdag zijn juf Daniëlle en juf Rusmira er om beurten.
Groepsouders in groep 7b zijn Jolanda Palte en Cindy Klaassen.
Op dinsdag en vrijdag hebben we gym.
Op woensdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
Het onderwijs in de Engelse taal starten we in groep 7. 

Het rekenen wordt uitgebreid met verhoudingen en procenten.

De groepen 7 nemen deel aan het verkeersexamen. 
Bij combinatiegroepen nemen we dit examen eens in de 2 jaar af. 
Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, beide in de maand april.
Powered by BasisOnline