Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

5b

Welkom op de groepspagina van groep 5b!

Groepsouders in groep 5b zijn Marijn Huisintveld en Diana Wenting.
Juf Daniëlle is er op maandag en dinsdag.
Juf Tea is er op donderdag en vrijdag.
Op woensdag zijn juf Daniëlle en juf Tea er om beurten.
Op dinsdag en woensdag hebben we gym.
Op vrijdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
In groep 5 starten we met een methode voor wereldverkenning. Geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs worden geïntegreerd aangeboden vanuit projecten. Kinderen doen naast de lessen van de leerkracht zelf onderzoek. Zo worden kinderen meer betrokken bij het thema.

Het rekenen wordt geleidelijk moeilijker. De getallen worden groter en er wordt aangeleerd om cijferend te werken. Digitaal klokkijken wordt toegevoegd. De tafels 1 t/m 10 moeten halverwege groep 5 worden beheerst.

Daarnaast starten we met de voorbereiding van “werken aan werkstukken”. Verschillende studievaardigheden worden aangeleerd zodat kinderen weten hoe ze informatie moeten verwerken.

In dit schooljaar maken kinderen kennis met drie muziekinstrumenten. Muziekschooldocenten begeleiden de kinderen waarbij de kinderen met alle instrumenten samen een schoolorkest vormen.
Powered by BasisOnline