Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

5a

Welkom op de groepspagina van 5a!

Juf Irma is er op maandag en dinsdag.
Juf Tea is er op donderdag en vrijdag.
Op woensdag zijn juf Irma en juf Tea er om beurten.
Groepsouders in groep 5a zijn Edith van Raay en Sarieke van Regteren.
Op dinsdag en vrijdag hebben we gym.
Op vrijdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
In groep 5 starten we met een methode voor wereldverkenning. Geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs worden geïntegreerd aangeboden vanuit projecten. Kinderen doen naast de lessen van de leerkracht zelf onderzoek. Zo worden kinderen meer betrokken bij het thema.

Het rekenen wordt geleidelijk moeilijker. De getallen worden groter en er wordt aangeleerd om cijferend te werken. Digitaal klokkijken wordt toegevoegd. De tafels 1 t/m 10 moeten halverwege groep 5 worden beheerst.

Daarnaast starten we met de voorbereiding van “werken aan werkstukken”. Verschillende studievaardigheden worden aangeleerd zodat kinderen weten hoe ze informatie moeten verwerken.

In dit schooljaar maken kinderen kennis met drie muziekinstrumenten. Muziekschooldocenten begeleiden de kinderen waarbij de kinderen met alle instrumenten samen een schoolorkest vormen.

 
Powered by BasisOnline