Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

3b

Welkom op de groepspagina van groep 3b!

Groepsouders in groep 3b zijn Simone Looman en Susan Kraaijvanger.
Juf Tessa is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Juf Sabine is er op woensdag.
Op dinsdag en vrijdag hebben we gym.
Op maandag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
Het onderwijs in groep 3 staat vooral in het teken van het leren lezen.
Daarnaast staan vakken als rekenen, schrijven, muziek, dans, drama, sociaal-emotionele ontwikkeling en gym op het rooster.
Ook starten we op thematische wijze met wereldoriëntatie.

Tegenover het lokaal is een leerplein. Daar wordt in kleine groepjes gewerkt en geleerd.
Tevens zijn hier speelhoeken/ themahoeken, waardoor er ook in groep 3 nog ruimte is om spelend te leren.
Powered by BasisOnline