Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

3a

Welkom op de groepspagina van groep 3a!

Juf Sabine is er op maandag en dinsdag.
Juf Suzan is er op donderdag en vrijdag.
Op woensdag zijn juf Sabine en juf Suzan er allebei.
Groepsouders in groep 3a zijn Debby ter voert en Linda Gerritsen.
Op dinsdag en woensdag hebben we gym.
Op maandag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
Het onderwijs in groep 3 staat vooral in het teken van het leren lezen.
Daarnaast staan vakken als rekenen, schrijven, muziek, dans, drama, sociaal-emotionele ontwikkeling en gym op het rooster.
Ook starten we op thematische wijze met wereldoriëntatie.

Tegenover het lokaal is een leerplein. Daar wordt in kleine groepjes gewerkt en geleerd.
Tevens zijn hier speelhoeken/ themahoeken, waardoor er ook in groep 3 nog ruimte is om spelend te leren.
Powered by BasisOnline