Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

3a

Welkom op de groepspagina van groep 3a!

Groepsouders in groep 3a zijn Sharon Aaldering en Esmeralda Visser.
Juf Sabine is er op maandag en dinsdag.
Juf Jeaniek is er op woensdag, donderdag en vrijdag.
Op dinsdag en vrijdag hebben we gym.
Op maandag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
Het onderwijs in groep 3 staat vooral in het teken van het leren lezen.
Daarnaast staan vakken als rekenen, schrijven, muziek, dans, drama, sociaal-emotionele ontwikkeling en gym op het rooster.
Ook starten we op thematische wijze met wereldoriëntatie.

Tegenover het lokaal is een leerplein. Daar wordt in kleine groepjes gewerkt en geleerd.
Tevens zijn hier speelhoeken/ themahoeken, waardoor er ook in groep 3 nog ruimte is om spelend te leren.
Powered by BasisOnline