Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Verlengde kleuterperiode & doubleren

We volgen de richtlijnen van de inspectie betreffende de doorgaande ontwikkeling van het jonge kind. Concreet betekent dit dat leerlingen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn zullen starten in groep 1. Aan het einde van dat schooljaar zal bepaald worden of het kind de overstap kan maken naar groep 2. Hierbij worden alle ontwikkelingsaspecten meegenomen in het besluit. Mogelijk kan worden besloten een kind langer in groep 1 of 2 te houden. In deze afweging zal naast beheersing van de leerstof, de mogelijkheden van het kind zelf, het sociaal-emotioneel functioneren en de te verwachten opbrengst van een extra leerjaar meegenomen worden. Zittenblijven kan ook worden overwogen wanneer de ontwikkeling van het kind in gevaar dreigt te komen. Bijvoorbeeld: bij langdurige ziekte of bij bijzondere huiselijke omstandigheden. Het moet in ieder geval in het belang van het kind zijn dat deze stap wordt genomen. Ouders worden hierbij gezien als belangrijke partner in het overleg. Mocht men ondanks zorgvuldig overleg niet tot een eensluidend oordeel komen, dan neemt de directeur, na alle argumenten te hebben gehoord, de uiteindelijke beslissing.
Powered by BasisOnline