Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Kinderen met een medische indicatie

Soms komen kinderen op school met een medische indicatie en wordt er aan de leerkrachten gevraagd of zij medicijnen willen toedienen of medische handelingen willen verrichten. Bijvoorbeeld bij noodsituaties, waarbij de leerkracht zogenaamde medische handelingen moet verrichten als het toedienen van medicijnen of het geven van een injectie. Hiertoe zijn we niet bevoegd en zal door de directie samen met u een door de jeugdgezondheidszorg ontworpen protocol moeten worden opgesteld. In dit protocol staat precies omschreven wat u van de school mag verwachten en omgekeerd wat de school van u verwacht. Dit alles natuurlijk in het belang van de gezondheid en het welzijn van uw kind.
Ieder protocol is toegespitst op de specifieke situatie van uw kind en zal aan het begin van elk schooljaar weer opnieuw moeten worden bekeken en met de betreffende leerkracht(en) worden doorgenomen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur: Jolande Bisseling.
De school beschikt over een allergielijst van kinderen zodat we daar bij traktaties en vieringen rekening mee kunnen houden. Wilt u helpen deze lijst actueel te houden. Het gaat dan voornamelijk om voedselallergieën. De contactpersoon hiervoor is Ceciel Maas. Vanzelfsprekend behoort de leerkracht op de hoogte te zijn.
Powered by BasisOnline