Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, hoort het thuis. Graag horen we van u voor 8.30 uur wanneer uw kind thuis blijft wegens ziekte. U kunt dit doorgeven via het Ouderportaal.
Als u uw kind ziek meldt via het ouderportaal krijgt de leerkracht de melding op zijn mobiel en op de pc. Ook de administratie krijgt hiervan een melding en zal deze verwerken in ons leerling-administratiesysteem. Ook bezoek aan dokter, tandarts en specialisten kunt u makkelijk via het ouderportaal doorgeven.

De school is verplicht om besmetting met een infectieziekte zo snel mogelijk door te geven aan de GGD. Wij volgen hierin ook het advies van de GGD.
 
Powered by BasisOnline