Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Dossiervorming

Resultaten van observatie en toetsing worden met ouders besproken en per kind vastgelegd in een digitaal kinddossier.
In het dossier zijn vastgelegd:
  • de medisch relevante gegevens (bijv. medicijngebruik);
  • de sociaal relevante gegevens (bijv. begeleiding door externen);
  • de motorische en sociale ontwikkeling;
  • de taal- /leesontwikkeling;
  • de rekenontwikkeling.
De dossiers worden beheerd door de leerkrachten en de interne begeleiders. Ook kunt u, als ouder, het dossier van uw kind inzien of informatie toevoegen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur.
 
Powered by BasisOnline