Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Gescheiden ouders/ verzorgers

Wanneer sprake is van een gescheiden leefsituatie van de ouders/verzorgers verzoeken wij u dit aan de leerkracht tijdens de aanmelding of tussentijds door te geven, zodat dit in de administratie kan worden verwerkt. Veel informatie kunt u vinden via onze website en nieuwsflits. Voor de voortgangsgesprekken en ouderavonden hebben we de volgende richtlijnen opgenomen in een protocol:
  • wanneer ouders na scheiding allebei de voogdij hebben, worden vader en moeder uitgenodigd voor één en dezelfde spreek/ouderavond;
  • de uitnodiging wordt aan de leerling meegegeven. We gaan ervan uit dat de ouders elkaar op de hoogte stellen van deze uitnodiging;
  • we gaan er vanuit, ook al zijn ouders gescheiden, zij samen naar de spreek/ouderavond kunnen komen.
Powered by BasisOnline