Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Jeugdbibliotheek

Bibliotheek op school

Bij de sluiting van de vestiging van de bibliotheek West-Achterhoek is de collectie van de jeugdbibliotheek Wehl van ruim 4000 boeken overgebracht naar Het Timpaan. Samen met de boeken van de schoolbibliotheek beschikken de kinderen in Wehl over een ruime, eigentijds collectie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Kindcentrum Het Timpaan vindt namelijk dat het lezen van boeken voor ieder kind in Wehl mogelijk moet zijn. Door het voorlezen en zelf lezen van boeken wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren de wereld begrijpen door te lezen en doen veel kennis op.
 
Samen met vrijwilligers in de schoolbieb, de professionals van bibliotheek West- Achterhoek houden we de collectie eigentijds en organiseren de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten leesbevorderende activiteiten.
 
De kinderen gaan op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen naar de bieb op school om hun boeken te lenen voor zowel thuis als op school. 

Ouders/ verzorgers met jongere kinderen mogen deze dagen ook boeken komen lenen. De jeugdbibliotheek van Het Timpaan is namelijk open voor alle kinderen uit Wehl in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Hiervoor heeft u een pasje nodig van de Bibliotheek West Achterhoek met als opmerking dat dit pasje ook geschikt is voor de bibliotheek van Het Timpaan.
Powered by BasisOnline