Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Kinderopvang

Werkwijze

Binnen de kinderopvang wordt er gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte pedagogiek. De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die tot spelenderwijs leren leiden en de ontwikkeling van de kinderen stimuleren. We werken met de methode "Startblokken". "Startblokken" is een methode die uitgaat van een grote betrokkenheid van kinderen bij activiteiten. Het sociaal emotionele welbevinden vormt hiervoor de basis. Wanneer kinderen zich emotioneel vrij voelen kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Voor jonge kinderen biedt spel binnen interessante thema's, optimale mogelijkheden voor ontwikkeling. De thema's zorgen voor samenhang.
Powered by BasisOnline