Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Kinderopvang

Klachtenregeling

Ester Gelsing Kinderopvang vindt het belangrijk om te allen tijde een goede service te bieden. Waar veel mensen intensief met elkaar omgaan, kunnen er klachten ontstaan. Om een klacht zo laagdrempelig mogelijk aan te pakken, adviseren wij om uw klacht met de medewerker op te pakken die mogelijk direct met uw klacht te maken heeft. Wanneer u er met de medewerker niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de locatieverantwoordelijke. Komen wij er gezamelijk niet uit, dan kan het geschil worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Kinderopvang  (www.degeschillencommissie.nl) Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel u als ouder en Ester Gelsing Kinderopvang als Kinderopvangorganisatie.

De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op al onze locaties.

 

Powered by BasisOnline