Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

BSO

Opvang & tarieven

Er zijn verschillende vormen van buitenschoolse opvang.
Voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en flexibele opvang.
Via de submenu's kunt u meer lezen over deze vormen van opvang en hun tarieven.
Powered by BasisOnline