Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Pestprotocol

Het Timpaan beschikt over een pestprotocol. We maken o.a. gebruik van de No-Blame aanpak om pestgedrag bewust tegen te gaan en om situaties rond pesten op te lossen.
Deze aanpak is niet alleen een effectieve methode om pestincidenten aan te pakken, maar leidt er bovendien toe dat de sfeer en het sociale klimaat in de klas en op het schoolplein positief wordt beïnvloed. Pesten is een groepsprobleem. Dit houdt in dat een individu zelden tot nooit het probleem kan oplossen, want een individu kan niet winnen van een groep. De groep moet in actie komen. De No Blame aanpak is een oplossingsgerichte groepsgewijze aanpak tegen pesten. De stappen lijken op zich simpel; in eerste instantie wordt het gepeste kind apart genomen en de problemen besproken. Vervolgens wordt er rond het gepeste kind een groepje kinderen geformeerd dat een steungroep vormt en gaat helpen; ten slotte volgt na een week of twee een evaluatie of er voor het gepeste kind wat veranderd is. Vanaf groep 4 worden halfjaarlijks enquêtes afgenomen bij de kinderen om te volgen of er kinderen zijn die gepest worden en voor deze aanpak in aanmerking komen.
Powered by BasisOnline