Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Sociale ontwikkeling en veiligheid

In alle groepen wordt aandacht besteed aan sociale redzaamheid (hoe gaan kinderen met pesten en plagen om). Er wordt 8 jaar lang systematisch aan gewerkt.

Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 SCOL in (Sociale Competentie Observatie Lijst). Het geeft de school de mogelijkheid de kinderen op het gebied van hun sociale competenties systematisch te volgen. Dit geeft de leerkracht handvatten om met de groep specifieke aandacht te besteden aan mogelijke problemen in de groep. Jaarlijks komen in de school in de verschillende groepen een aantal thema's terug.

Naast onze reguliere methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (Kwink) is er een extra aanbod voor alle kinderen uit de groepen 5 en de groepen 7. De kinderen zullen training krijgen op het gebied van weerbaarheid en sociale vaardigheden.

Powered by BasisOnline