Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Hoe gaan we met elkaar om

Naast leren is er op school veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar. We leren kinderen hun gevoelens te uiten en begrip te hebben voor andere opvattingen.
Dit doen we door middel van heldere gedragsregels die herkend en gekend worden door kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen van Het Timpaan.
Deze gedragsregels zijn:
  • Wij luisteren naar een ander en laten elkaar uitpraten;
  • We hebben zorg voor elkaar en elkaars spullen;
  • In school lopen we rustig en praten we zachtjes;
  • We zorgen dat iedereen mee kan en mag doen met een activiteit;
  • Lachen met elkaar is fijn, lachen om elkaar doet pijn;
  • We helpen elkaar waar nodig;
  • Bij ruzie proberen we het samen goed op te lossen.
 
De school is van ons samen: ouders, kinderen en leerkrachten. De sfeer op school moet vriendelijk zijn, voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten. We stellen het zeer op prijs wanneer u met opmerkingen en vragen naar ons toekomt. Ook als u een klacht heeft, over bijvoorbeeld de groep, de leerkracht van uw kind of over iets dat gebeurd is, zien we graag dat u naar het betrokken teamlid stapt. Komt u er samen niet uit dan kunt u altijd terecht bij de interne begeleiders of bij de directie.
Powered by BasisOnline