Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op het Timpaan betekent dat kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten respectvol, open en gelijkwaardig communiceren. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden kinderen ondersteund in hun voortgang en ontwikkeling zowel thuis als op school.
Dit doen we doordat:
  • iedereen welkom is
  • het leren thuis doorgaat;
  • we op een passende wijze met elkaar communiceren;
  • we samen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van alle kinderen;
  • ouders weten dat er een kinddossier is dat zij van hun eigen kind kunnen inzien;
  • er heldere gedragsregels zijn voor alle betrokkenen
 
De school voert beleid en maakt keuzes. Dit doen we niet alleen. Onze visie op ouderbetrokkenheid is tot stand gekomen na een zorgvuldig traject samen met ouders en leerkrachten. Tijdens de bijeenkomsten met de groepsouders bespreken we jaarlijks ook de voortgang van onze visie op ouderbetrokkenheid. Niet alle ouders zullen het altijd met die keuzes eens zijn. We hopen en verwachten dat er respect is voor onze afwegingen. U kunt met klachten altijd bij ons terecht. Hoe dat moet, leest u in de klachtenregeling.
 
  • via de website www.kindcentrumhettimpaan.nl;
  • via de Nieuwsflits die drie wekelijks wordt verstrekt. Hierin staan nieuwtjes, wijzigingen in vrije dagen/schooltijden of informatie over allerlei activiteiten en ontwikkelingen;
  • via ons ouderportaal van BasisOnline. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u hiervoor een inlog.
  • tijdens informatie- en thema avonden.
Over de ontwikkeling van uw kind informeren wij u tijdens de voortgangsgesprekken. Bij deze gesprekken gaan we ervan uit dat beide ouders/verzorgers gezamenlijk het gesprek bijwonen. Ook wanneer er sprake is van een scheiden situatie. Bij de gesprekken in de groepen 7 en 8 vinden wij het belangrijk dat de kinderen meekomen.
In groep 1 vindt er voordat uw kind vier jaar wordt een kennismakingsgesprek plaats met de leerkracht. Vanaf de groepen 3 t/m 8 starten we ieder schooljaar met een startgesprek. Tijdens dit startgesprek kunt u kennis maken met de leerkracht. Uw kind is bij het startgesprek aanwezig.
Powered by BasisOnline