Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Onderwijsbehoeften hoogbegaafde kinderen

26-06-2020
Passend onderwijs vraagt van leerkrachten om te voldoen aan de basisbehoeften van
alle kinderen, ook aan die van hoogbegaafde kinderen. De praktijk leert dat het soms
lastig is om hen echt te begrijpen. Herken de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde
kinderen beter met behulp van een matrix voor leerkrachten.
Het hele artikel vindt u door de link te volgen.

Zijn en gezien worden!
Powered by BasisOnline